SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ząb PSZz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-04-01 meg

1. twór kostny w szczęce kręgowców, służący do chwytania i rozdrabniania pokarmów,
2. ostro zakończona część jakiegoś przedmiotu,
3. element dekoracyjny w kształcie trójkąta