SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE zestalić EHIdik


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-12-28 wendkarzyk

1. spowodować przejście substancji ciekłych lub gazowych w stan stały;
2. zestalić się - o substancjach ciekłych lub gazowych: przejść w stan stały