SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE zganić EHIdik


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-12-20 koalar

ocenić coś ujemnie, skrytykować, udzielić nagany