SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE zielsko UV


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-07-23 meg

roślina rosnąca dziko przy drogach lub wśród upraw, wpływająca niekorzystnie na rozwój roślin uprawnych; chwast