SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE cierń DNOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-11-22 playboys

1. twardy, ostro zakończony wyrostek roślinny, chroniący roślinę przed zjedzeniem; kolec;
2. coś sprawiającego przykrość

# 2007-06-16 0acapite

1. twardy, ostro zakończony wyrostek roślinny, chroniący roślinę przed zjedzeniem;
2. coś sprawiającego przykrość