SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE znosić EHIdikv


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-07-05 koalar

1. przenosić niżej;
2. gromadzić;
3. o prądzie wodnym itp.: zmieniać kurs, np. statku;
4. np. o żywiole: niszczyć całkowicie;
5. unieważniać;
6. wytrzymywać ból;
7. tolerować;
8. potocznie, o samicach ptaków: składać jaja;
9. przestarzale albo podniośle: zwyciężać;
10. znosić się - o siłach: neutralizować się

# 2006-06-03 djkoalar

1. przenosić niżej
2. gromadzić
3. o prądzie wodnym itp.: zmieniać kurs np. statku
4. niszczyć całkowicie
5. unieważniać
6. wytrzymywać ból
7. niszczyć ubranie przez długie noszenie
8. tolerować
9. znosić się: (o siłach) neutralizować się