SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE zorywać BEGHIJdikv


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-04-24 djkoalar

[czytaj: z-orywać] rzadkie:
1. kończyć oranie, dokończać orkę; zaorywać;
2. przenośnie: robić bruzdy, zwłaszcza czymś ostrym; ryć

# 2006-03-10 djkoalar

rzadkie:
1. kończyć oranie, dokończać orkę; zaorywać;
2. robić bruzdy, zwłaszcza czymś ostrym; ryć