SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE cinerama MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-10-11 koalar

[czytaj: s-inerama]
1. technika szerokoekranowego wyświetlania obrazu polegająca na jednoczesnym wyświetlaniu obrazu z trzech kamer na półkolisty ekran, dająca efekt trójwymiarowości;
2. kino, w którym wykorzystywana jest ta technika

# 2006-10-11 koalar

[czytaj: s-inerama]
1. technika szerokoekranowego wyświetlania obrazu polegająca na jednoczesnym wyświetlaniu obrazu z trzech kamer na półkolisty ekran, dająca ekekt trójwymiarowości;
2. kino, w którym wykorzystywana jest ta technika

# 2006-10-11 betissewilla

technika szerokoekranowego wyświetlania obrazu