SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE zryw NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-05-20 bajerant

1. nagłe ruszenie z miejsca, poderwanie się; gwałtowne przyspieszenie;
2. zdecydowana akcja, energiczne zabranie się do dzieła, zwiększenie wysiłku, tempa pracy

# 2005-05-19 bajerant

1. nagłe ruszenie z miejsca, poderwanie się; gwałtowne przyspieszenie; 3. zdecydowana akcja, energiczne zabranie się do dzieła, zwiększenie wysiłku, tempa pracy