SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE zrzednąć BHIej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-06-27 kamykst

stracić gęstość, stać się rzadkim