SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE zwyknąć H


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-10-22 tyttuss

tylko w czasie przeszłym: mieć określony zwyczaj