SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE żenić EHIdikv


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-02-22 djkoalar

1. dawać komuś kobietę za żonę, powodować, że ktoś zawiera związek małżeński z kobietą;
2. żenić się - zawierać związek małżeński z kobietą