SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE żona MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-01-03 koalar

określenie używane w stosunku do kobiety pozostającej w związku małżeńskim; małżonka