SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE clerk NOTos


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-05-05 kamykst

[czytaj: klerk] klerk;
1. intelektualista, osoba uczona nie angażująca się w sprawy społeczne ani państwowe;
2. w średniowieczu: wędrowny student lub uczony;
3. dawniej: urzędnik

# 2004-08-17 liczi

intelektualista, osoba uczona nie angażująca się w sprawy społeczne ani państwowe; klerk

# 2004-08-17 liczi

intelektualista, osoba uczona nie angażująca się w sprawy społeczne ani państwowe