SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE żyro UV


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-07-16 greenpoint

poręczenie wekslowe; giro