SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE żywioł NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-07-01 meg

1. siła, którą nie kieruje świadomość;
2. w filozofii: jeden z elementów tworzących świat materialny: ogień, woda, ziemia, powietrze;
3. krąg zainteresowań, zamiłowań