SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE ach


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2003-08-28 mashroom

wykrzyknik wyrażający podziw, zachwyt