SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE Babel


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2016-05-07 tevex

1. hebrajska nazwa miasta Babilon;
2. wieża Babel:
a) w biblijnej Księdze Rodzaju: konstrukcja budowana w Babilonie w celu sięgnięcia nieba;
b) przenośnie: wielojęzyczne zbiorowisko ludzi;
c) przenośnie: brak porozumienia między ludźmi;
d) przenośnie: miejsce, w którym panuje zamęt

# 2006-07-15 djkoalar

1. hebrajska nazwa miasta Babilon;
2. wieża Babel - w biblijnej Księdze Rodzaju: konstrukcja budowana w Babilonie w celu sięgnięcia nieba

# 2005-07-10 koalar

1. hebr. nazwa miasta Babilon;
2. wieża Babel, w bibl. Księdze Rodzaju: konstrukcja budowana w Babilonie w celu sięgnięcia nieba

# 2005-02-25 koalar

1. hebr. nazwa miasta Babilon;
2. wieża Babel, w bibl. Księdze Rodzaju: konstrukcja budowana w Babilonie w celu sięgnięcia nieba;
3. Isaak E. Babel (1894-1940), pisarz rosyjski