SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE cab NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-03-20 tevex

[czytaj: käb] konny pojazd dwukołowy

# 2005-01-23 greenpoint

konny pojazd dwukołowy

# 2003-08-29 ace

Konny pojazd dwukołowy