SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE centrala AMNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-10-04 meg

1. główna, nadrzędna część instytucji;
2. urządzenie do połączeń telekomunikacyjnych;
3. budynek, w którym znajdują się dojścia do łączy telefonicznych lub telegraficznych i urządzenia do połączeń telekomunikacyjnych