SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE don


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2016-05-12 tevex

1. tytuł grzecznościowy używany w Hiszpanii, Portugalii i Włoszech;
2. w średniowieczu: tytuł przyznawany osobom z rodziny królewskiej i książętom

# 2003-10-07 meg

tytuł grzecznościowy używany w Hiszpanii, Portugalii i Włoszech