SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE forum V


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-18 tevex

1. spotkanie (lub miejsce spotkania) poświęcone otwartej dyskusji na ważne tematy publiczne;
2. ogół członków takiego spotkania;
3. miejsce publicznych wystąpień, przemówień;
4. w starożytnym Rzymie: miejsce zebrań, sądów i targów;
5. w dawnej Polsce: sąd właściwy dla rozstrzygania danej sprawy;
6. w informatyce: forma grup dyskusyjnych w Internecie, służąca do wymiany informacji i poglądów między użytkownikami sieci przy użyciu przeglądarki internetowej

# 2005-07-19 koalar

1. spotkanie (lub miejsce spotkania) poświęcone otwartej dyskusji na ważne tematy publiczne;
2. w starożytnym Rzymie: miejsce zebrań, sądów i targów

# 2005-07-03 meg

spotkanie (lub miejsce spotkania) poświęcone otwartej dyskusji na ważne tematy publiczne;
2. w starożytnym Rzymie: miejsce zebrań, sądów i targów