SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE garniec


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-08-11 homik_mc

dawna polska miara objętości, dziś zwykle o czymś tej objętości