SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-01-06 agoonia

wyraz naśladujący głos gęsi; zwykle powtarzany

# 2004-06-18 greenpoint

wyraz naśladujący głos gęsi