SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE hi


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-04-12 koalar

wyraz, zwykle powtarzany, naśladujący śmiech, zwłaszcza cichy, czasem ironiczny; chi

# 2006-01-06 agoonia

wyraz naśladujący śmiech; zwykle powtarzany

# 2005-08-24 tevex

wyraz naśladujący śmiech

# 2003-12-31 jaca555

wyraz często powtarzany wielokrotnie, naśladuje śmiech