SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE cykl DNQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-05-06 bajerant

1. szereg czynności lub zjawisk tworzących zamkniętą całość rozwojową, powtarzającą się okresowo;
2. szereg audycji, utworów literackich, muzycznych itp. powiązanych ze sobą treściowo, tworzących pewną całość

# 2005-05-06 bajerant

1. szereg czynności lub zjawisk tworzących zamkniętą całość rozwojową, powtarzającą się okresowo;
2. szereg utworów literackich, audycji itp. powiązanych ze sobą treściowo, tworzących pewną całość