SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE już


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-01-17 meg

1. wyraz o charakterze podkreślającym, wzmacniającym, uwydatniający granice czasowe;
2. wyraz uwydatniający mocne przeświadczenie, zniecierpliwienie, ponaglenie;
3. teraz, w tym momencie

# 2008-01-17 porti

1. wyraz o charakterze podkreślającym, wzmacniającym, uwydatniający granice czasowe;
2. wyraz uwydatniający mocne przeświadczenie, zniecierpliwienie, ponaglenie;
3.teraz, w tym momencie

# 2005-04-07 greenpoint

1. wyraz o charakterze podkreślającym, wzmacniającym, uwydatniający granice czasowe
2. wyraz uwydatniający mocne przeświadczenie, zniecierpliwienie, ponaglenie itp.