SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE alians NQTz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-09-03 betissewilla

sojusz