SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE kworum V


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-06-07 koalar

quorum; minimalna liczba obecnych członków organu kolegialnego konieczna do uznania, że dany organ może podejmować ważne prawnie decyzje