SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE lu


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-10-09 tevex

potocznie:
1. wykrzyknik naśladujący wylanie się wody, chlupnięcie wodą;
2. wykrzyknik wyrażający zachętę do wypicia czegoś, zwłaszcza alkoholu, stanowiący rodzaj prymitywnego toastu;
3. wykrzyknik zachęcający do wykonania jakiejś czynności;
4. wykrzyknik wyrażający mocne, niespodziewane uderzenie, najczęściej pięścią;
5. w użyciu czasownikowym:
a) o wylaniu się jakiegoś płynu, np.: Talerz przechylił się i zupa lu na podłogę.;
b) o silnym uderzeniu kogoś, czegoś, np.: Uniosłem kij i lu go przez łeb.

# 2004-11-02 greenpoint

wyraz oznaczający:
1. szybki początek jakiejś czynności
2. uderzenie
3. odgłos chluśnięcia wody