SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE mod


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2003-10-09 martwicam0zgu

ultranowoczesny, awangardowy