SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE nad


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-09-04 greenpoint

przyimek pełniący wiele funkcji w zdaniu, łączący się w narzędniku lub bierniku z rzeczownikami bądź wyrazami o jego funkcji; * forma "nade" możliwa tylko w kilku tradycyjnych połączeniach (np. nade wszystko, nade mną, nade mnie)

# 2005-06-22 koalar

przyimek pełniący wiele funkcji w zdaniu, łączący się w narzędniku lub bierniku z rzeczownikami bądź wyrazami o jego funkcji