SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE onania ANnp


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-08-04 kovalsky

podrażnianie własnych narządów płciowych w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych; onanizm, masturbacja, samogwałt, ipsacja