SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE pi


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-02-14 greenpoint

1. nazwa litery greckiej
2. liczba wyrażająca stosunek długości obwodu koła do długości jego średnicy; ludolfina
3. odgłos pisklęcia
4. wykrzyknik oznaczający zaskoczenie, podziw