SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE pinka MNm


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-08-29 ppianista

niewielka szybka jednostka pływająca z trzema lub dwoma masztami rejowymi, rzadziej gaflowymi, używana w piętnastowiecznej Europie, obecnie rozpowszechniona w Holandii jako statek rybacki; pinasa

# 2007-08-29 ppianista

niewielka szybka jednostka pływająca z trzeba lub dwoma masztami rejowymi, rzadziej gaflowymi, używana niegdyś w piętnastowiecznej Europie, obecnie rozpowszechniona w Holandii jako statek rybacki; pinasa

# 2005-07-07 betissewilla

niewielki statek rybacki