SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE planacja AMNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-10-18 ppianista

proces zrównywania powierzchni Ziemi przez skutki denudacji (wietrzenia, erozji i grawitacyjnych ruchów masowych) i sedymentacji (akumulacji)