SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE przy


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-05-24 bajerant

przyimek sygnalizujący stosunek współwystępowania, styczności w czasie i przestrzeni