SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ratha MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-12-23 homik_mc

powóz do przewożenia posągów bóstw w Indiach

# 2003-08-28 balans

Indie - powóz do przewożenia posągów bóstw