SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE czort NOTqs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2016-05-02 tevex

potocznie:
1. szatan, bies, diabeł; czart;
2. osoba dokuczająca innym, nieprzyjemna dla innych;
3. osoba ruchliwa, żywotna

# 2009-07-13 meg

szatan; czart; bies; diabeł

# 2009-07-13 playboys

zły duch; szatan; czart; bies; diabeł; kaduk; demon; belzebub; lucyfer; lucyper

# 2009-07-13 playboys

zły duch; szatan; czart; bies; diabeł; kaduk; demon; belzebub

# 2009-07-13 playboys

zły duch; szatan; czart; bies; diabeł; kaduk

# 2009-07-13 playboys

zły duch; szatan; czart; bies; diabeł

# 2007-03-30 tevex

zły duch; szatan, czart, bies, diabeł

# 2005-06-30 mick_and_mick

diabeł, bies