SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE rygorozum V


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-09-23 misiu_w_kapeluszu

dawne określenie egzaminu, do którego przystępuje ubiegający się o stopień naukowy doktora; rigorosum

# 2004-05-27 meg

dawne określenie egzaminu, do którego przystępuje ubiegający się o stopień naukowy doktora