SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE sigma MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-07-10 koalar

[czytaj: s-igma]
1. nazwa jednej z liter alfabetu greckiego;
2. w matematyce: znak sumy w postaci greckiej litery sigma;
3. łoże rzymskie o łukowatym kształcie, dopasowanym do okrągłego stołu;
4. samochód typu Mitsubishi Sigma

# 2004-06-20 viniu75

litera alfabetu greckiego