SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE spośród


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2011-07-22 blueandneph

przyimek komunikujący, że to, o czym mowa w zdaniu, dotyczy wyróżnionej części jakiegoś zbioru