SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE szast


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-05-17 koalar

wykrzyknik naśladujący odgłos powstający przy szybkim ruchu kogoś lub czegoś (np. Szast, spadła książka.) lub używany w funkcji czasownika, naśladujący taki ruch (np. A ten go szast gazetą w głowę!)

# 2005-05-03 bajerant

najczęściej w zwrocie: szast-prast - określenie szybkiego działania, zakończenia jakiejś czynności