SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE to


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-08-26 homik_mc

wyraz występujący w zdaniu jako partykuła, łącznik, spójnik, jak również w funkcji podmiotu