SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE tuż


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-04-17 burebure

w bezpośredniej bliskości przestrzennej lub czasowej