SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE uncjała MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-10-04 meg

wczesnośredniowieczne pismo