SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ureus NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2011-07-17 tevex

w starożytnym Egipcie: wizerunek świętego węża, symbolu władzy faraonów, często zdobiący królewskie nakrycie głowy i stanowiący popularny motyw w sztuce egipskiej; ureusz

# 2004-06-27 viniu75

symbol władzy faraona