SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE za


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-10 meg

przyimek o wielu funkcjach w zdaniu

# 2012-08-09 tevex

przyimek o ponad 20 funkcjach w zdaniu

# 2004-06-18 greenpoint

przyimek o wielu funkcjach w zdaniu