SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE AA


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-11-05 greenpoint

skrót od: Anonimowi Alkoholicy - organizacja alkoholików starających się pokonać swój nałóg

# 2004-09-03 koalar

Anonimowi Alkoholicy