SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE kWA


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-10-24 koalar

kilowatoamper